Third Cycle

TitlePublished Date
7 ЈУНИ - СВЕТСКИОТ ДЕН ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА
06.06.2024
Одбрана на докторска дисертација (11.06.2024)
22.05.2024
Известување за Светскиот ден на Нутриционизмот
20.05.2024
Соопштение за јунска испитна сесија на трет циклус студии
10.05.2024
Известување за студентите на трет циклус студии за реализирање на практична настава (09.05.2024)
02.05.2024
Соопштение за предавање под наслов „Green STEM education: Green Chemistry, Smart digital technologies, Ecological Engineering and Mathematics“ во рамките на CEEPUS програмата
15.04.2024
Повик за пријавување на кандидати за следење на четиридневна докторска школа MSCA Doctoral Training School,  University of Twente, Енсхеде, Холандија
15.04.2024
Известување за студентите на трет циклус студии за реализирање на практична настава (18.04.2024)
11.04.2024
Известување за студентите на трет циклус студии за реализирање на практична настава (16.04.2024)
09.04.2024
Известување за студентите на трет циклус студии за реализирање на практична настава (09.04.2024)
01.04.2024
Соопштение за априлска испитна сесија на трет циклус студии26.03.2024
Теми за проектни по предметот Современи технологии на храна од растително и животинско потекло26.03.2024
Мобилност на истражувачи во Западен Балкан (докторанти и пост докторски истражувачи)18.03.2024
Соопштение за испит по предметот Претприемништво и маркетинг истражување на прехранбени производи04.01.2024
Соопштение за предавања по предметот Функционална и нова храна04.01.2024
Соопштение за февруарска испитна сесија28.12.2023
Соопштение за предавања по предметот Функционална и нова храна13.11.2023
Соопштение за ноемвриска испитна сесија24.10.2023
Соопштение за предавања за ЕРАЗМУС+ програмата на Технолошко-технички факултет - Велес26.09.2023
Соопштение за презентација на одбрана на тема и теза на докторски труд - Диола Дости - Трет циклус студии26.09.2023
Соопштение за испит по предметот Современи технологии на храна од растително и животинско потекло - Трет циклус студии25.09.2023
Соопштение за Септемвриска испитна сесија: Пријавување на испити, Испитна сесија, Предавање на проектни задачи и Заверка на семестар на трет циклус студии14.08.2023
Одбрана на темата и тезите (21.08.2023)14.08.2023
Соопштение за Септемвриска испитна сесија05.08.2023
Прашалник за магистерски труд14.07.2023
Известување за полагање на испитот по Современи технологии на храна од растително и животинско потекло - Трет циклус студии22.06.2023
Одбрана на докторска дисертација (28.06.2023) 20.06.2023
Известување за студентите на трет циклус студии за реализирање на практична настава 14.06.2023
Покана за учество во онлајн-дискусија по повод Светскиот ден за безбедност на храната01.06.2023
World Nutrition Day26.05.2023
Auto-summary for doctoral dissertation - Formulations and processing of functional yogurt, microbiological, rheological, sensory and nutritional characterization during storage 25.05.2023
Соопштение за пријавување на испити и Jунска испитна сесија на трет циклус студии12.05.2023
Известување за студентите на трет циклус студии за реализирање на практична настава09.05.2023
Известување за студентите на трет циклус студии за реализирање на практична настава05.05.2023
Термини за јунска испитна сесија на втор и трет циклус студии во академската 2022/2023 год.03.05.2023
Соопштение за ЕРАЗМУС+ мобилности на Технолошко-технички факултет - Велес25.04.2023
Соопштение за испит по предметот Функционална и нова храна 19.04.2023
Соопштение за испит по предметот Достигнувања во науката за храна и нутриционизмот18.04.2023
Теми за проектни по предметот Современи технологии на храна од растително и животинско потекло11.04.2023
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРАКТИЧНА НАСТАВА04.04.2023
Априлска испитна сесија за студентите на трет циклус студии за академската 2022/2023 год.21.03.2023
Инфо денови за промоција на Еразмус+ мобилност28.02.2023
Соопштение за запишување на семестар - Втор и трет циклус студии10.02.2023
Соопштение за испит по предметот Функционална храна и нова храна - Трет циклус06.02.2023
Соопштение за испитот во февруарска испитна сесија по предметот Примена на алтернативни засладувачи во прехранбени технологии - Трет циклус30.01.2023
Соопштение за испитот во февруарска испитна сесија по предметот Научно-истражувачки методи во прехранбена технологија и нутриционизмот, анализа на податоци и биостатистика - Трет циклус27.01.2023
Соопштение за предавања по предметот Оксиданси и антиоксиданси - Трет циклус студии20.01.2023
Повик за годишна конференција (зимска сесија) на студентите на трет циклус студии за презентација на докторски проекти12.01.2023
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРЕДЛОГ ТЕМИ ТРЕТ ЦИКЛУС - ФУНКЦИОНАЛНА И НОВА ХРАНА06.01.2023
Термини за Февруарска испитна сесија, распоред на предавања (пријавивање на испити и запишување на семестар)30.12.2022
Соопштение за предавања по предметот Оксиданси и антиоксиданси28.12.2022
Соопштение за предавања по предметот Ладно цедени масла28.12.2022
Соопштение за предавања по предметот Оксиданси и антиоксиданси20.12.2022
Defense of a doctoral thesis (26.12.2022)13.12.2022
Соопштение за ноемвриска испитна сесија на трет циклус студии02.11.2022
Потсетување за заверка на зимски семестар23.09.2022
Соопштение за септемвриска испитна сесија на прв, втор и трет циклус студии17.08.2022
Соопштение за септемвриска испитна сесија12.07.2022
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРАКТИЧНА НАСТАВА (20.06.2022)15.06.2022
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ03.06.2022
Соопштение за испитот по предметот Инивативни технологии и минимално процесирање на храна01.06.2022
Соопштение за консултации по предметот Иновативни технологии и минимално процесирање на храна12.05.2022
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРАКТИЧНА НАСТАВА НА 17.05.202212.05.2022
ПРОМЕНА НА ЛИНК ЗА ПРАКТИЧНАТА ON-LINE НАСТАВА НА 11.05.2022 (СРЕДА)09.05.2022
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРАКТИЧНА НАСТАВА (11.05.2022)05.05.2022
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРАКТИЧНА НАСТАВА (04.05.2022)27.04.2022
Аnnouncement for the exam "Oxidants and antioxidants"26.04.2022
Аnnouncement for the exam "Research Methods in Food Technology and Nutrition, Data Analysis and Biostatistics"24.04.2022
LIST OF PhD STUDENTS TAKING THE EXAM, Subject: ACHIEVEMENTS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION21.04.2022
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРАКТИЧНА НАСТАВА21.04.2022
Announcement for exams in the April session of the third cycle of studies31.03.2022
Announcement for enrollment in the summer semester at the Faculty of Technology and Technical Sciences Veles11.03.2022
Notification for registration for exams, February exam session and enrollment in the summer semester of the third cycle of studies04.02.2022
Reporting for the first academic class of the third cycle of studies20.12.2021
Announcement for Online November's exam term and Registration for exams26.10.2021