• Пријавување на испити: од 24.08.2023 до 30.08.2023 год.
  • Испитна сесија: од 11.09.2023 до 29.09.2023 год.
  • Предавање на проектни задачи: до 01.09.2023 год.
  • Заверка на семестар: од 02.10.2023 до 04.10.2023 год.