Се известуваат студентите и вработените на Технолошко-технички факултет Велес дека на ден 18.10.2023 среда со почеток во 14.00 ч. во просториите на факултетот предавање ќе одржи  Assoc. Prof. Engin Asav, Kiklareli, Тurkey, во рамките на Ерасмус + програмата.
Се известуваат студентите на прв, втор и трет циклус на студии дека предавањето ќе можат да го следат и онлајн преку линкот: https://meet.google.com/smq-ygrc-ywm