На ден 28.06.2023 година (среда) со почеток во 11.30 часот во просториите на Технолошко-технички факултет Велес, кандидатот м-р Арбер Хисени ќе ја брани докторската дисертација под наслов „Формулации и производство на функционален јогурт, микробиолошка, реолошка, сензорна и нутритивна карактеризација при складирање“.