Предавањата по предметот Оксиданси и антиоксиданси нема да се одржат на 20.12.2022 (вторник). Предавањата ќе бидат во друг термин кој дополнително ќе биде одреден.