Запишување на семестар: од 14.02.2023 до 16.02.2023 год. од 09.00 до 13.00 часот.

Напомена: Се молат студентите задолжително да ги потполнат анкетите и да го запишат семестарот електронски во Iknow системот за да можат да го запишат семестарот во студентски прашања.

Во прилог упатствата:

Упатство за студентска анкета

Кратко упатство за студентска анкета на прв циклус студии

Кратко упатство за студентска анкета на втор и трет циклус студии

Упатство за Iknow системот