Испитот по предметот Достигнувања во науката за храна и нутриционизмот (ACHIEVEMENTS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION) наместо на 24.04.2023 (понеделник) ќе се одржи на 28.04.2023 (петок) во 17:00 часот.