Full Professors

Prof. d-r Anka Trajkovska Petkovska

Full Professor

Prof. d-r Gorica Pavlovska

Full Professor

Prof. d-r Valentina Pavlova

Full Professors

Associate Professors

Prof. d-r Sasko Martinovski

Associate Professor

Prof. d-r Vesna Knights

Associate Professor

Prof. d-r Tatjana Kalevska

Associate Professor

Prof. d-r Daniela Nikolovska Nedelkoska

Associate Professor

Prof. d-r Viktorija Stamatovska

Associate Professor

Prof. d-r Tatjana Blazevska

Associate Professor

Assistant Professors

d-r Vezirka Jankuloska

Assistant Professor

Retired Professors

Prof. d-r Zora Uzunoska

Full Professor

Prof. d-r Dragan Damjanovski

Full Professor

Prof. d-r Vera Simovska

Associate Professor