Prof. d-r Anka Trajkovska Petkovska

Full Professor

Prof. d-r Gorica Pavlovska

Full Professor

Prof. d-r Valentina Pavlova

Full Professor

Prof. d-r Sasko Martinovski

Full Professor

Prof. d-r Vesna Knights

Full Professor

Prof. d-r Tatjana Kalevska

Full Professor

Associate Professors

Prof. d-r Daniela Nikolovska Nedelkoska

Associate Professor

Prof. d-r Viktorija Stamatovska

Associate Professor

Prof. d-r Tatjana Blazevska

Associate Professor

Prof. d-r Vezirka Jankuloska

Associate Professor

Assistant Professors

Doc. d-r Nevena Gruevska

Assistant Professor

Nasl. doc. d-r Sanja Sazdovska

Assistant Professor

Retired Professors

Prof. d-r Zora Uzunoska

Full Professor

Prof. d-r Dragan Damjanovski

Full Professor

Prof. d-r Vera Simovska

Associate Professor