Им се соопштува на студентите запишани на трет циклус докторски студии на Технолошко-технички факултет-Велес дека пријавувањето на испитите за априлски испитен рок ќе биде од 11.04.2023 до 13.04.2023 год., а априлската испитна сесија започнува од 18.04.2023 до 29.04.2023 год.