Испитот по предметот Современи технологии на храна од растително и животинско потекло ќе се одржи на 03.10.2023 (вторник) во 18.00 часот.