Испитот во февруарска испитна сесија по предметот Научно-истражувачки методи во прехранбена технологија и нутриционизмот, анализа на податоци и биостатистика наместо на 31.01.2023 (вторник) ќе се одржи на 01.02.2023 (среда) во 17.30 часот.