Се известуваат студентите од трет циклус студии дека полагањето на испитот по Функционална храна и нова храна закажан за 08.02.2023 година ќе се врши во два термини по следниот распоред:

На 08.02.2023 година во 10 часот испитот по Функционална храна и нова храна ќе го полагаат студентите:
1. индекс 12
2. индекс 15
3. индекс 21
4. индекс 10
5. индекс 11
6. индекс 24

На 08.02.2023 година во 16.30 часот испитот по Функционална храна и нова храна ќе го полагаат студентите:
1. индекс 23
2. индекс 22
3. индекс 18
4. индекс 20
5. индекс 17
6. индекс 16