индекс         поени
669                   65
686                   14
552                   18
559                   61