Асистенти

М-р Тања Стојановска

Асистент

М-р Елеонора Делиниколова

Асистент

М-р Катерина Темелковска

Асистент