Почетна/Студии/Трет циклус/Докторски дисертации

Докторски дисертации

Формулации и обработка на функционален јогурт, микробиолошка, реолошка, сензорна и нутритивна карактеризација при складирање

Заради евентуални забелешки и сугестии од страна на заинтересираната научна и стручна јавност во врска со истражувањето во трудот можете да се обратите на следните емаили: tatjana.kalevska@uklo.edu.mk, daniela.nedelkoska@uklo.edu.mk, gordana.dimitrovska@uklo.edu.mk, vesna.knights@uklo.edu.mk и viktorija.stamatovska@uklo.edu.mk