Стопанство

Договори Линкови
Лабораторија Проанализ
Лабораторија за испитување на храна и дијагностика на болести кај животни ДПТУ “ФУД ЛАБ“ Доо Скопје
БДА Лабораторија
Друштво за производство, промет и услуги Вита Нова – ЗА доо Скопје
ИМВ Индустрија за млеко Велковски
Аронија Здрава храна – Велес
Mлекара Милком с. Ногаевци – Велес
МИК Свети Николе
Андонов дооел
Млекара АД Битола
АСК Феникс АМС (Асоцијација за спортски консалтинг)
ДПТУ Изворно
ЈКП Дервен – Велес
Дониа – Прилеп
Реплек фарм – Скопје
Млекара Маврово – Македонски Брод
Институт за сточарство – Скопје
Камел Солар – Скопје
Доо Плазма, Центар за плазма технологии – Скопје
Жито Караорман – Кичево
Млекара Бистра – Кичево
ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“ Прилеп
Ванила Фуд ДОО Скопје
Европски институт за менаџмент, право и дипломатија
ЈЗУ Центар за јавно здравје – Велес
Општа болница – Велес
Пекара Диме – Кичево
Марио Матео – Битола