Стопанство

Договори Линкови
Млекара „Млечен пат“ Кавадарци
Агенција за храна и ветеринарство Скопје
Лабораторија Проанализ, Струмица
Лабораторија за испитување на храна и дијагностика на болести кај животни ДПТУ “ФУД ЛАБ“ Доо Скопје
БДА Лабораторија, Куманово
Друштво за производство, промет и услуги Вита Нова – ЗА доо Скопје
ИМВ Индустрија за млеко Велковски, с.Кравари, Битола
Аронија Здрава храна ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Mлекара Милком, с. Ногаевци, Велес
МИК ДОО Свети Николе
Андонов ДООЕЛ ТД, Свети Николе
Млекара АД Битола
АСК Феникс АМС (Асоцијација за спортски консалтинг), Битола
ДПТУ Изворно, Велес
ЈКП Дервен – Велес
Дониа – Прилеп
Реплек Фарм Дооел, Скопје
Млекара Маврово, с. Ижиште, Македонски Брод
Институт за сточарство, Скопје
Камел Солар, Скопје
Доо Плазма, Центар за плазма технологии, Скопје
МПИ Жито Караорман Кичево
ДООЕЛ Млекара Бистра Кичево
ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“ Прилеп
Ванила Фуд ДОО Скопје
Европски институт за менаџмент, право и дипломатија
ЈЗУ Здравстевн дом Велес  
ЈЗУ Општа болница Велес  
Диме ДООЕЛ Кичево  
Марио Матео Битола