Администрација

Велес

Секретар:

Раководител на одделение за студентски прашања:

Самостоен референт администратор:

  • Сашко Попов
  • email: sasko.popov@uklo.edu.mk
  • Тел.: +389 (43) 211-202 лок. (101)
  • Моб. +389 70 790 449

Советник за студентски прашања (ЕКТС):

Виш соработник за ИКТ:

Кичево

Самостоен референт администратор:

Администратор:

Советник за настава и наука: