Е-уписи на студенти

Ранг листа на втор циклус студии

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2021/2022 ГОДИНА

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС - ДОКТОРСКИ СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2021/2022 ГОДИНА

Ранг листа на прв циклус студии

Ослободување од плаќање на партиципација на нови студенти на студиската програма Прехранбена техологија и биотехнологија

Насоки за постапување за време на упис на кандидатите по конкурс во академската 2021/2022 година

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ВО ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК ВО АКАДЕМСКАТА 2021/2022 ГОДИНА

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ВО ТРЕТ УПИСЕН РОК ВО АКАДЕМСКАТА 2021/2022 ГОДИНА

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ВО ВО ВТОР УПИСЕН РОК АКАДЕМСКАТА 2021/2022 ГОДИНА

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2021/2022 ГОДИНА

Документи за пријавување на нови студенти на прв циклус студии

Документи за запишување на нови студенти на прв циклус студии

Документи за пријавување на нови студенти на втор циклус студии

Документи за запишување на нови студенти на втор циклус студии

Документи за пријавување на нови студенти на трет циклус студии

Документи за запишување на нови студенти на трет циклус студии

План за реализација на настава 

Прв циклус студии

Втор циклус студии

Трет циклус студии

 

loader

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top