Е-уписи на студенти

При пријавување на факултет кандидатите ги уплаќаат следниве уплатници:

1. Потврда за уплатени 300 денари (уплатница) на жиро сметка на факултетот - високата школа за манипулативни трошоци

Потребни документи за запишување на семестар:

1. Образец ШВ 20 - жолт лист (уплатница)

2. Потврда за уплатен износ за кофинансирање за семестар

- Нутриционизам едногодишна студиска програма (уплатница)

- Нутриционизам двогодишна студиска програма (уплатница)

- Управување со квалитет и безбедност на храна (уплатница)

Пријавување на испит:

1. Надоместок за пријавување на испити на втор циклус во редовна сесија (февруари, јуни и септември) изнесува 1000 денари. (уплатница)

2. Надоместок за пријавување на испити на втор циклус во вонредна сесија (април и ноември) изнесува 1500 денари. (уплатница)

Одлука за надоместок за пријавување на испити

Потребни документи за пријава за одбрана на магистерски труд:

1. Пријава за одбрана на магистерски труд (уплатница

  Е-сервиси за студенти

                   

Е-курсеви

План за реализација на настава 

Прв циклус студии

Втор циклус студии

Трет циклус студии

 

loader

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top