При запишување на факултет, примените кандидати ги уплаќаат следниве уплатници:

1. Индекс (уплатница)

2. Уплатена школарина за македонски државјани од 4500 евра во денарска противвредност од 279000 денари (уплатница)

- Вкупниот износ на школарина се плаќа на шест еднакви рати на почетокот на секој семестар. Износот на една рата е 46500 денари.

3. Уплатена школарина за странски државјани од 5500 евра во денарска противвредност од 341000 денари (уплатница)

- Вкупниот износ на школарина се плаќа на шест еднакви рати на почетокот на секој семестар. Износот на една рата е 56833 денари.

Пријавување на испит:

1. Надоместок за пријавување на испити на трет циклус во редовна сесија (февруари, јуни и септември) и во вонредна сесија (април и ноември) изнесува 1000 денари (уплатница)

Потребни документи за пријава за одбрана на докторски труд:

1. Надоместок за пријава, оценка и одбрана на докторски труд во износ од 650 евра во денарска противвредност од 40300 денари (уплатница

Упатство за плаќање од странство:

УПЛАТА ОД СТРАНСТВО

План за реализација на настава 

Прв циклус студии

Втор циклус студии

Трет циклус студии

 

loader

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top