Студентите од втор и трет циклус кои имаат предмети за полагање кај проф. Драган Дамјановски, доц.д-р Даниела Н. Неделкоска, доц.д-р Татјана Калевска, доц.д-р Викторија Стаматовска како и професорите кои се дел од предметите, дека испитите ќе се одржат на 31.05. после 12 часот и на 03.07. после 12 часот.

Сите колеги кои ќе полагаат да се пријават кај професорите 7 дена пред закажаниот термин за испит. Додека проектните задачи да ги достават 14 дена пред терминот за да има време за евентуални корекции.

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top