Отворени се е-курсеви за втор и трет циклус студии за професорите доц.д-р Сашко Мартиновски, вонр.проф.д-р Анка Трајковска Петкоска и вонр.проф.д-р Горица Павловска.  Секој студент треба да се најави како гостин со лозинка. За лозинката секој студент да се обрати кај предметниот наставник.

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top