Е-уписи на студенти

--Бр. на досие-поени

558-53

559-44

На дополително во среда (06.07.16) во 09.30 часот

574-34

Не положиле

298-4

417-8

520-23

553-13

 

 

 

 

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top