Е-уписи на студенти

Бр. на досие-поени

577-18

583-0

550-41

555-51

Втор колоквиум

549-41

579-29

Се смета за положен со најмалку 41 поен.

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top