Е-уписи на студенти

БР. на досие-поени

482-69,5

383-48,5

365-43,5

357-54

Се смета за положен со најмалку 41 поен.

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top