Е-уписи на студенти

Бр.на досие-поени

491-70,5

500-67

483-41

493-46

2430-48

496-41

Се смета за положен со најмлаку 41 поен.

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top