Е-уписи на студенти

Бр. на досие-поени

427-27,5

Се смета за положен најмалку 41 поен.

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top