Е-уписи на студенти

Бр. на досие-поени-вк.поени-оценка

390-53-61-7

501-47-51-6

На дополнителен испит во вторник (10.05.2016) во 14.00 часот.

445-38 да донесе семинарска

Не положиле

298-0

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top