Е-уписи на студенти

Распоред за реализирање на практична on-line настава 2020/2021 за студентите на прв циклус студии од студиските програми Прехранбена технологија и биотехнологија и Нутриционизам

Начин на реализација на наставата - Насока Нутриционизам

Начин на реализација на наставата - Насока Прехранбена технологија и биотехнологија

Наставата и консултациите по сите предмети ќе се спроведува on-line со користење на платфотмата Google meet. Во прилог е дадено Кратко упатство за Google meet

НАПОМЕНА: Студентот при користење на платформата треба да го користи службениот е-маил со домен УКЛО (uklo.edu.mk), за да може правилно да работи платформата. Студентот е должен да го побара линкот за наставата од предметниот наставник. Секој професор има уникатен линк. Тоа треба да се направи само еднаш, а линковите важат за сите понатамошни предавања.

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top