Е-уписи на студенти

Потребни документи за запишување на семестар:

1. Образец ШВ 20 - жолт лист, Семестрален лист и Пријавен лист (уплатница)

(претходните документи студентите може да ги подигнат од службата за студентски прашања)

2. Партиципација (уплатница)

 

Редовни-државна квота

Редовни-кофинансирање

Вонредни-студенти

зимски

летен

зимски

летен

зимски

летен

ВЕЛЕС

6200ден.

6200ден.

12400ден.

12400ден.

12400ден.

12400ден.

БИТОЛА

3100ден.

3100ден.

3100ден.

3100ден.

12400ден.

12400ден.

КИЧЕВО

3100ден.

3100ден.

3100ден.

3100ден.

12400ден.

12400ден.

3. Плаќање на паричен износ од по 200 ден. по студент на семестар (зимски/летен), односно ова е обврска од втор летен семестар за студентите од прва година, а останатите студенти од втора, трета, четврта (и петта) година уплаќаат по 200 ден. и во зимски и во летен семестар и тоа:

  • 100 ден. за реализација на активностите на Универзитетско студентско собрание (уплатница)
  • 100 ден. за реализација на активностите на Факултетско студентско собрание (уплатница)

4. Лаборатории - при упис на зимски семестар (уплатница)

* Запишување на семестар по предвидениот рок (уплатница)

* Презапишување на предмети (уплатница)

  Е-сервиси за студенти

                   

Е-курсеви

План за реализација на настава 

Прв циклус студии

Втор циклус студии

Трет циклус студии

 

loader

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top