Распоред за јунска испитна сесија

Распоред за полагање на испит по предметот Процеси на подготовка на храна

Полагањето на испитите по сите предмети ќе се спроведува on-line. Начините и електронските платформи кои ќе се користат, се дадени во следниот документ: Начини на online полагање по предмет.

Спроведувањето на on-line полагање ќе се одвива со почитување на правилата кои се дадени во протоколот за on-line полагање.

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top