Забелешка: Полагањето на испитите по сите предмети ќе се спроведува on-line. Начините и електронските платформи кои ќе се користат, се дадени во следниот документ: Начини на online полагање по предмет.

Спроведувањето на on-line полагање ќе се одвива со почитување на правилата кои се дадени во протоколот за on-line полагање. Студентот при полагање на испитот задолжително треба да го користи службениот е-маил со домен УКЛО (uklo.edu.mk).

Студентите кои го имаат запишано тековниот летен семестар имаат право да полагаат и треба да испратат е-маил до предметниот професор за да го добијат линкот за on-line полагање.

 

План за реализација на настава 

Прв циклус студии

Втор циклус студии

Трет циклус студии

 

loader

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top