Е-уписи на студенти

Бр. на досие-поени

167-64

172-63

218-60

221-61

283-72

На дополнителен испит

213-38

216-35

Не положиле

169-16

180-21

183-25

  Е-сервиси за студенти

                   

Е-курсеви

План за реализација на настава 

Прв циклус студии

Втор циклус студии

Трет циклус студии

 

loader

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top