Е-уписи на студенти

Бр. на досие-поени

414-69

На дополнителен испит

233-33

285-34

Не положиле

95-24

189-7

222-5

469/0-14

  Е-сервиси за студенти

                   

Е-курсеви

План за реализација на настава 

Прв циклус студии

Втор циклус студии

Трет циклус студии

 

loader

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top