Е-уписи на студенти

Бр. на досие-поени

354-72

361-48

364-69

367-51

378-71

379-50

384-59

390-44

393-41

399-49

На дополнителен испит 

357-34

363-37

375-34

376-39

Не положиле

305-31

325-10

356-21

358-12

359-26

365-25

373-9

385-5

388-3

  Е-сервиси за студенти

                   

Е-курсеви

План за реализација на настава 

Прв циклус студии

Втор циклус студии

Трет циклус студии

 

loader

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top