Е-уписи на студенти

На ден 29.04.2021 година (четврток), со почеток во 12 часот со примена на платформата Google meet ќе се одржи on-line одбрана на дипломскиот труд на студентот на прв циклус студии Маја Ристевска од Битола, со досие број 308, тема на дипломскиот труд „Причини, заштита и лекување од  ХПВ вирусот од предметот Прехранбена микробиологија.

  Е-сервиси за студенти

                   

Е-курсеви

План за реализација на настава 

Прв циклус студии

Втор циклус студии

Трет циклус студии

 

loader

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top