Е-уписи на студенти

На ден 10.12.2020 година (четврток), со примена на платформата Google meet ќе се одржи on-line одбрана на дипломскиот труд на студентот Андреа Трпеновска од Битола, со досие број 365, тема на дипломскиот труд „Вода, електролити и одржување на киселинско-базната рамнотежа“ од предметот Основи на диетотерапија со почеток во 09.00 часот.

  Е-сервиси за студенти

                   

Е-курсеви

План за реализација на настава 

Прв циклус студии

Втор циклус студии

Трет циклус студии

 

loader

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top