Е-уписи на студенти

На ден 06.11.2020 година (петок), со примена на платформата Google meet ќе се одржи on-line одбрана на дипломскиот труд на студентот Антони Трифуновски од Битола, тема на дипломскиот труд „Математички модели на ширење на корона вирусот“ со почеток во 17 часот.

  Е-сервиси за студенти

                   

Е-курсеви

План за реализација на настава 

Прв циклус студии

Втор циклус студии

Трет циклус студии

 

loader

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top