Е-уписи на студенти

На ден 21.10.2020 година (среда), со примена на платформата Google meet ќе се одржи on-line одбрана на дипломскиот труд на студентот Марија Матовска од Битола, со број на досие 487, тема на дипломскиот труд „Препораки во исхраната кај пациенти со тироидна-хипотиреоза“ со почеток во 14 часот.

  Е-сервиси за студенти

                   

Е-курсеви

План за реализација на настава 

Прв циклус студии

Втор циклус студии

Трет циклус студии

 

loader

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top