Е-уписи на студенти

На ден 09.10.2020 година (петок), во просториите на Технолошко-технички факултет Велес-Дисперзирани студии Битола, ќе се одржи одбрана на дипломскиот труд на студентот Арлинда Мемети од Гостивар,  тема на дипломскиот труд Споредба на начин на исхрана на 3 етнички групи на адолесценти во Македонија со примена на софтверски пакет Bebis 7.2, од предметот Биостатистика, со почеток во 13.30 часот.

  Е-сервиси за студенти

                   

Е-курсеви

План за реализација на настава 

Прв циклус студии

Втор циклус студии

Трет циклус студии

 

loader

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top