Е-уписи на студенти

На ден 26.02.2020 година (среда), во просториите на Технолошко-технички факултет Велес-Дисперзирани студии Битола, ќе се одржи одбрана на дипломскиот труд на студентот Катерина Ристеска од Битола, со досие број 65, тема на дипломскиот труд „Опасности во млекото“ од предметот Технологија на храна од животинско потекло, со почеток во 14 часот.  

  Е-сервиси за студенти

                   

Е-курсеви

План за реализација на настава 

Прв циклус студии

Втор циклус студии

Трет циклус студии

 

loader

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top