Е-уписи на студенти

На ден 26.02.2020 година (среда), во просториите на Технолошко-технички факултет Велес-Дисперзирани студии Битола, ќе се одржи одбрана на дипломскиот труд на студентот Теодора Шурбевска од Битола, со досие број 378, тема на дипломскиот труд „Значење на сојата како култура и примена во прехранбена индустрија“ од предметот Вовед во прехранбена технологија и биотехнологија, со почеток во 13 часот.  

  Е-сервиси за студенти

                   

Е-курсеви

План за реализација на настава 

Прв циклус студии

Втор циклус студии

Трет циклус студии

 

loader

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top