Е-уписи на студенти

Технолошко-технички факултет Велес, на ден 27.12.2019 година (петок), со почеток во 12 часот, организира промоција на дипломирани студенти на прв циклус  студии и магистрирани на втор циклус студии. Промоцијата ќе се одржи во просториите на Факултетот во Велес.

                  Дипломирани студенти на прв циклус студии

1. Ирена Наумоска

20. Надица Станковиќ

2. Александар Ѓуровски

21. Бранкица Тодоровска

3. Кристина Перијоска

22. Наташа Пејоска

4. Јована Коцевска

23. Невенка Чакаровска

5. Ангела Миленковска

24. Марија Иванов

6. Елена Перијоска

25. Катерина Главчевска

7. Емилија Недановска

26. Ѓојсел Карагоска

8. Андриана Кочоска

27. Ана Гаревска

9. Душко Трпески

28. Натали Наумоска

10. Вилјана Велјаноска

29. Рубин Андреески

11. Стефан Ристевски

30. Ангела Попантоска

12. Соња Пановска

31. Елена Станимировиќ

13. Билјана Стојаноска

32. Моника Јанковска

14. Татиана Анѓелеска

33. Александра Кулева

15. Марија Јовановска

34. Катерина Петревска

16. Игор Сивевски

35. Јована Божиноска

17. Ивона Тодороска

36. Тамара Дамадулеска

18. Александар Митревски

37. Тања Ѓореска

19. Моника Велинова

38. Александра Тумбовска

 Магистрирани студенти на втор циклус студии

1. Катерина Беака

2. Божица Дамчевска

3. Билјана Марковска

4. Ана Антовска

 

 

 

 


  

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top