Е-уписи на студенти

На ден 17.12.2019 година (вторник), во просториите на Технолошко-технички факултет Велес-Дисперзирани студии Битола, ќе се одржи одбрана на дипломскиот труд на студентите:

1.Ангела Босилковска од Битола, со досие број 362, тема на дипломскиот труд „Препораки и режим на исхрана кај болести на респираторен тракт“ од предметот Основи на диетотерапија, со почеток во 10 часот   и

2. Маријана Калеска  од Битола, со досие број 293, тема на дипломскиот труд „Производство на леб збогатен со протеини“ од предметот Технологија на храна од неживотинско потекло, со почеток во 12 часот.

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top