Е-уписи на студенти

На ден 03.12.2019 година (вторник), во просториите на Технолошко-технички факултет Велес-Дисперзирани студии Битола, ќе се одржи одбрана на дипломскиот труд на студентот Анастасија Ѓорѓиевска од Битола, со досие број 338, тема на дипломскиот труд „Статистичка анализа на занимањата поврзани со Cекторот за хемија и технологија со осврт на Нови трендови во истиот“ од предметот Биостатистика, со почеток во 14 часот. 

  Е-сервиси за студенти

                   

Е-курсеви

План за реализација на настава 

Прв циклус студии

Втор циклус студии

Трет циклус студии

 

loader

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top