Е-уписи на студенти

Студенти кои имаат право да полагаат прв колоквиум:

523, 514, 513, 522, 516, 506, 520/Б, 361/Б, 489/Б, 518 и 440

  Е-сервиси за студенти

                   

Е-курсеви

План за реализација на настава 

Прв циклус студии

Втор циклус студии

Трет циклус студии

 

loader

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top