Е-уписи на студенти

На ден 04.11.2019 година (понеделник), во просториите на Технолошко-технички факултет Велес-Дисперзирани студии Битола, ќе се одржи одбрана на дипломскиот труд на студентот Емилија Блажеска од Охрид, со досие број 354, тема на дипломскиот труд Споредба на вода од чешма и флаширана водаод предметот Технологија на вода и отпадна вода, со почеток во 10 часот. 

  Е-сервиси за студенти

                   

Е-курсеви

План за реализација на настава 

Прв циклус студии

Втор циклус студии

Трет циклус студии

 

loader

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top