Е-уписи на студенти

На ден 21.10.2019 година (понеделник), во просториите на Технолошко-технички факултет Велес-Дисперзирани студии Битола, ќе се одржи одбрана на дипломскиот труд на студентот Тамара Дамедулеска од Прилеп, со досие број 374, тема на дипломскиот труд  „Резидуи од органофосфорни пестициди во храна“ од предметот Загадувачи во прехранбена индустрија, со почеток во 09.30 часот. 

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top