Е-уписи на студенти

На ден 07.10.2019 година (понеделник), во просториите на Технолошко-технички факултет Велес-Дисперзирани студии Битола, ќе се одржи одбрана на дипломскиот труд на студентот Катерина Петревска од Битола, со досие број 115, тема на дипломскиот труд  „Нутритивни карактеристики и значење на храната од животинско потекло“ од предметот Технологија на храна од животинско потекло, со почеток во 12 часот. 

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top