Е-уписи на студенти

На ден 12.07.2019 година (петок), во просториите на Технолошко-технички факултет Велес-Дисперзирани студии Битола, ќе се одржи одбрана на дипломскиот труд на студентите:

 

1.Моника Јанковска од Битола, со досие број 384, тема на дипломскиот труд  „Примена на Т-тест за статистичка значајност на стар и нов модел на исхрана кај претшколски деца од енергетски, нутритивен и економски аспект“ од предметот Биостатистика со почеток во 10 часот  и

 

2.Елена Станимировиќ од Битола, со досие број 223, тема на дипломскиот труд  „Методологија и статистички методи во анализа на експериментални резултати“ од предметот Биостатистика со почеток во 11 часот.

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top