Е-уписи на студенти

На ден 24.06.2019 година (понеделник), во просториите на Технолошко-технички факултет Велес-Дисперзирани студии Битола, ќе се одржи одбрана на дипломскиот труд на студентот Натали Наумоска  од Битола, со досие број 262, тема на дипломскиот труд „Нутритивна вредност и значење на месото од риби во исхраната“ од предметот Технологија на храна од животинско потекло, со почеток во 12 часот.

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top